Plan zajęć

 

2017/2018

 

 

 

KLASA 1 - p. Weronika Adamczyk

Lp.

godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 800-845

zaj.

zintegrowane

zaj.

zintegrowane

zaj.

zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj.

zintegrowane

2. 850-935

zaj.

zintegrowane

zaj.

zintegrowane

religia

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

3. 940-1025

zaj.

zintegrowane

zaj.

zintegrowane

 zaj.
 zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

4. 1040-1125 religia

zaj.

zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. komputerowe

 zaj. zintegrowane

5. 1130-1215 j. angielski

zaj.

zintegrowane

j. angielski

6. 1220-1305

 

   
7. 1310-1355      

 

KLASA 2 -  p. Danuta Władzińska

 

Lp.

godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 800-845 religia

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

2. 850-935 j. angielski

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj

 zintegrowane

zaj

 zintegrowane

3. 940-1025

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

religia

zaj

 zintegrowane

zaj

 zintegrowane

4. 1040-1125

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj

 zintegrowane

zaj

 zintegrowane

5. 1130-1215

zaj.

 komputerowe

j. angielski

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

6. 1220-1305

 

 

 
7. 1310-1355  

KLASA 3 - p. Dorota Kowalczyk

Lp.

godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 800-845

zaj.

 zintegrowane

 zaj.

 zintegrowane

religia

zaj.

 zintegrowane

religia
2. 850-935

zaj

 zintegrowane

zaj.

zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj.

zintegrowane

3. 940-1025

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj

 zintegrowane

 

zaj.

zintegrowane

zaj

 zintegrowane

4. 1040-1125

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

zaj.

 zintegrowane

j. angielski

zaj.

zintegrowane

5. 1130-1215

zaj.

 zintegrowane

  j. angielski

zaj.

 komputerowe

 

6. 1220-1305

 

 

zaj.

 komputerowe

 

 

 

KLASA 4 - p. Barbara Szyszkiewicz

Lp.

godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

800-845

j. polski

matematyka przyroda matematyka

informatyka

2.

850-935

historia

przyroda

w-f

j. angielski matematyka

3.

940-1025 matematyka

w-f

j. polski

w-f

j. polski

4.

1040-1125 zaj. z wych.

j. polski

religia

plastyka

j. angielski

5.

1130-1215

w-f

 religia

muzyka

j.

 j. polski

informatyka

6.

1220-1305

historia

 

zaj. techniczne

 

 

 

KLASA 5 - p. Elżbieta Sokół - Broś

Lp.

godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

800-845

matematyka

j. polski j. polski zaj. komp.

matematyka

2.

850-935

plastyka

j. angielski

j. angielski

j. polski

j. angielski

3.

940-1025 przyroda

matematyka

matematyka

przyroda

muzyka

4.

1040-1125

w-f

religia

w-f

zaj. z wych.

j. polski

5.

1130-1215

j. polski

przyroda

zaj. techniczne

w-f

historia

6.

1220-1305

zaj. wyr.

 w-f

religia

zaj. komp.

 

 

KLASA 6 - p. Katarzyna Bernaciak

Lp.

godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

800-845

historia

przyroda matematyka

 j. angielski

j. angielski

2.

850-935

plastyka

 j. polski

j. polski przyroda j. polski

3.

940-1025

przyroda

j. angielski

zaj. z wych.

matematyka

muzyka

4.

1040-1125

w-f

religia

 w-f

j. polski

zaj. komp

5.

1130-1215

matematyka 

matematyka

zaj. techniczne

 w-f

j. polski

6.

1220-1305

zaj. wyrów.

w-f religia

j. polski

historia

 

KLASA 7 - p. Izabela Has

Lp.

godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 800-845

informatyka

j. angielski

 historia

j. polski 

j. polski 

2. 850-935

j. polski

matematyka

matematyka

matematyka religia
3. 940-1025

historia

j. polski  j. rosyjski 

j. angielski

matematyka

4. 1040-1125

j. angielski

j. rosyjski 

 j. polski 

w-f 

geografia
5. 1130-1215

plastyka

w-f

w-f 

religia

geografia
6. 1220-1305 fizyka

biologia

zaj. z wych

muzyka

w-f 

7. 1310-1355 fizyka chemia k. inf. biologia informatyka
8. 1400-1445 chemia